Hidrocentrala Đerdap

Izgradnja HEPS „Đerdap 1” je počela 7. septembra 1964. godine. Prvi agregati pušteni su u rad 6. avgusta 1970. godine, i to u isto vreme i na našoj i rumunskoj strani. Završno pregrađivanje Dunava izvedeno je 1969. godine. Tokom izgradnje hidroelektrane iskopano je 13,4 miliona kubnih metara šljunka i 7,2 miliona kubika stena. Utrošeno je 3,2 miliona kubika betona, 167.000 tona armature i čelične konstrukcije i 69.000 tona druge opreme. Za jedno ovakvo postrojenje u koje je uloženo mnogo od vitalnog je značaja izvođenje hidroizolacije, naročito ako se ima u vidu i njegova specifična namena.

Korišćenje hidroizolacionih materijala

Pri hidroizlaciji hidrocentrale Đerdap korišćen je najkvalitetniji i najekonomičniji kruti hidroizolacioni sistem TEXASPENETRAT. U ovom konkretnom slučaju korišćeno je više vrsta hidroizolacionih materijala iz palete TEXASPENETRATA kako bi se onemogućilo prodiranje vode u jednoj veoma specifičnoj radnoj sredini.