October 25 2015 0comment
TP aditiv acryl

Hidroizolacija – ADITIV ACRYL

TP P-ACRYL 90-4MS (TP-A-4MS) je tečni aditiv koji se dodaje mešavini (4kg Portland cementa + 1,6kg kvarcnog peska (0,3-0,8) + 160g TP-4-MS), (MEŠAVINA TEXASPENETRATA =5.75kg), da bismo poboljšali adheziju hidroizolacionih premaza, ostvarili bolju ugradljivost, te dali premazima izvesnu elastičnost.

 

TEXASPENETRAT-4MS (TP-4MS), kruti hidroizolacioni materijal pripremamo mešanjem u suvom stanju od: (4kg cementa, 1,6kg kvarcnog peska i 160 gr TEXASPENETRATA). I dobijamo (5,76kg) suve mešavine (TP-4MS) u koju dodamo od (1- 1,5l vode) dobro izmešamo mikserom i urgađujemo premazima četkom preko betona, opeke ili kamena.

PRIMENA: TP-P-ACRYL 90-4MS (pre upotrebe dobro promešati – promućkati).

 • Ako zbog podloge treba povećati adheziju i elastičnost hidroizolacionog materijala TEXASPENETRATA, na 5,76kg suve mešavine (TP-4MS) umesto vode dodajemo (1-1,5l)  tečne mešavine pripremljene u razmeri (1:3) = (1l ACRYL 90+3l vode). Dobro izmešamo mikserom i ugrađujemo četkom.
 • Kod urgadnje (TP-4MS) sa acrylom 90 sva tri premaza mogu da sadrže kvarc.
 • Ukoliko nam zbog podloge treba veća elastičnost (TP-4MS) na 5,76kg suve mešavine (TP-4MS) dodajemo (1 – 1,5l) tečne mešavine razmere (1:2) = (1l Acryla 90 + 2l vode).
 • Na delovima podloge sa većim mikro pukotinama, na 5,76kg suve mešavine (TP-4MS) dodajemo (1-1,5l) tečne mešavine razmere (1:1) = (1l Acryla 90 + 1l vode).
 • Možemo raditi i sa razmerom (1:0,5) = (1l Acryla 90 + 0,5l vode) što je najkvalitetnije.
 • Ako podloga ima veće pukotine, spojeve različitih materijala, Gasbeton, Siporex, spojnice od blata na opeci, onda na 5,76kg suve mešavine (TP-4MS) dodajemo (1-1,5l) čistog Acryla 90, dobro izmešamo i ugrađujemo četkom. Vreme manipulacije sa masom je od 20-30 minuta. Premaze održavamo kvašenjem vodom sa erles uređajem (raspršivačem).

KARAKTERISTIKE: TP-P-Acryl 90-4MS – tečne emulzije

Lagerovanje: Maksimum 12 meseci na temperaturi od 5-25 stepeni

 • EKOLOGIJA: pripada EKO PROGRAMU, atestiran za bazene pitke vode.
 • Solid content (DIN 53189/ISO 1625), Apparent density (DIN EN 543) (DIN ISO 697), Ash content (DIN EN 1246/950 stepeni 30min).
 • UTROŠAK TP-P-ACRYL 90-4MS. Razmera (1:3) = 0,33l/m²; (1:2)=0,45l/m²; (1:1)=0,67l/m²; čist Acryl 90= 1-1,5l/m²

Ukoliko želimo da ostvarimo bolju adheziju za podlogu (bolji kvalitet hidroizolacije), u mešavinu TP-4MS dodajemo Acryl-90 ili Acryl-90 mešan sa vodom. Detaljne informacije na stranama 42 i 46.

 

Utrošak: TP-P-ACRYL 90-4MS

Razmera (1:3) = 0,33l/m²; Razmera (1:2)=0,45l/m²; Razmera (1:1)=0,67l/m²; čist Acryl 90= 1-1,5l/m²

 

TP-P-ACRYL90-4MS (TP-A-4MS)

SKRAĆENI NAZIV – ACRYL 90 PRAKTIČNA PRIMENA KOD MEŠAVINE

HIDROIZOLACIONOG MATERIJA TP-4MS

 

 •  ACRYL 90 je tečni aditiv (bele boje) koji se dodaje u vodu sa kojom se priprema masa za hidroizolacione premaze © TP-4MS i ©b TP-4MS a koristi se za poboljšanje athezije i ugradljivosti, te daje elastičnost premazima i malterima TP-4MS.
 • ACRYL 90 se meša sa vodom i dodaje u suvi mešung za pripremu mase za premaze TP-4MS.

42_10

42_12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • U navedenom V PRIMERU izvođača praktičara da bi pripremili mešung, potrebno je 26 l čiste vode tj. 26 l tečnosti u vodu dodajemo ACRYL 90 i to u sledećoj srazmeri : ACRYL 90/voda = 1:3.
 • U razmeri 1:3 to je 6,5 l ACRYL 90 + 19,5 l čiste vode kada dobro izmešamo dobijamo 26 l tečnosti za spravljenje mešunga TP-4MS u datom V – PRIMERU.
 • Ukoliko nam je zbog stanja objekta, pukotina, riseva i diletacija potrebna veća elastičnost, razmeru ACRYL 90/voda možemo povrćati na 1:2 i 1:1.
 • Vreme manipulacije mešavinom za prvi premaz TP-4MS (prajmer sloj) je maksimum 30 minuta. Od momenta spravljenja mešavine istu moramo ugraditi za 25-30 minuta, jer će posle tog vremena početi da vezuje, a ne smemo je naknadno razblaživati vodom.
 • Kraj prvog vezivanja (prvog premaza) TP-4MS (prajmer sloja) je u rasponu od 300-500 minuta, u zavisnosti od temperature podloge i ambijentalne temperature vazduha.

 

TP-P ACRYL 90-4MS (TP-A-4MS)

SKRAĆENI NAZIV ACRYL 90

 • ACRYL 90 je tečni aditiv, bele boje, koji se dodaje u vodu sa kojom se priprema masa za hidroizolacione premaze © TP-4MS i ©b TP-4MS, a koristi se za poboljšanje athezije i ugradljivosti, te daje elastičnost premazima.
 • ACRYL 90 meša se sa vodom i dodaje u suvi mešung za pripremu premaza TP-4MS.
 • U primeru V, da bismo pripremili mešavinu, potrebnoje 36 I čiste vode, tj. 36 I tečnosti u vodu dodajemo ACRYL 90 i to u razmeri ACRYL90/voda = 1:3.
 • U razmeri 1:3 9 litara ACRYL 90 + 271 čiste vode kada dobro promešamo, dobijamo 36 I tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u primeru V.
 • U razmeri 1:2 12 litara ACRYL 90 + 241 čiste vode kada dobro promešamo, dobijamo 36 I tečnosti za spravljanje mešunga TP- 4MS u primeru V.
 • Ukoliko nam treba veća elastičnost premaza (uzavisnosti od namene objekta), povećava se količina ACRYL 90, pa je razmera ACRYL90/voda = 1:2.
 • U razmeri 1:2 12 litara ACRYL 90 + 241 čiste vode kada dobro promešamo, dobijamo 36 I tečnosti za spravljanje mešunga TP-4MS u primeru V.

46_0746_08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapreminska težina mešavine za drugi premaz TP-4MS je 2,08kg/m.

 • Vreme manipulacije mešavinom za drugi premaz TP-4MS je maksimum 30 minuta. Od momenta stavljanja mešavine, istu moramo ugraditi za 25-30 minuta, jer će posle tog vremena početi da se vezuje, a ne smemo je naknadno razblaživati vodom.
 • Kraj prvog vezivanja drugog premaza je u rasponu 300-500 minuta u zavisnosti od temperature podlogei temperature vazduha

46-88_03