October 25 2015 0comment
Hidroizolacija Kupatila

Hidroizolacija KUPATILA

KUPATILA

HIDROIZOLACIJA

Mokre čvorove – kupatila na brdovitom Balkanu hidroizolujemo balkanski. Traljavo i nepotpuno. Našem rabu božijem je bitno kakve su pločice, da li su španske ili italijanske. Bitno je samo ono što se vidi. Hidroizolaciju izvodimo samo na podu sa holkelima na zidovima (10-15cm) i iza kade. Ne shvataju nažalost, i naši izvođači da i zidove treba izolovati, pa zato rušimo i nova kupatila zbog curenja. Izvodimo hidroizolaciju varenim trakama. Nekada se to radilo na metalnim, gusanim slivnicima, koji su sada plastični, pa dok se vari rolna, brenerom se sagori slivnik zato što smo mi „zemlja majstora“. Zato se ljudi posvađaše u višespratnim zgradama zbog curenja kupatila. Nažalost, ni jedan majstor – izvođač ne snosi sankcije za svoje neznanje. Hidroizolacija u kupatilu mora da se odradi na zidovim od poda do plafona, i na podu, 100% nepropusno.

 

KUPATILO – HIDROIZOLACIJA – varijanta I

hidroizolacija kupatila varijanta 1

Pločice na zidovima kupatila jesu vodonepropustljive, ali su fuge na zidovina i podu vodopropusne. Zidove od poda do plafona odraditi hidroizolacijom TEXASPENETRAT preko koje pločice mogu direktno da se postavljaju u lepku ili cementnom malteru. Na spoju poda i zida izvesti slepi holkel od penetret maltera. Na podu izvesti hidroizolaciju sa elastic rubber-om (tečnom gumom). Tečna guma dobro prihvata za sve građevinske materijale i za plastiku slivnika, nanosi se četkom, i ne sagori plastiku slivnika kao kod varenih rolni. Kupatilo – hidroizolacija se mora izvoditi na svim zidovima, od poda do plafona, i na podu kao bazen. Jedino ćete tako imati objekat bez procurivanja.

HIDROIZOLACIJA KUPATILA – Varijante II i III  

hidroizolacija kupatila varijanta 2

hidroizolacija kupatila varijanta 3