O nama

Čime se bavimo

SPAMIL JE PREDUZEĆE ZA PROIZVODNJU, PROMET I POSLOVNE USLUGE d.o.o. PROJEKTOVANJE, KONSALTING, INŽENJERING, TRGOVINA NA VELIKO, MALOPRODAJA

Specijalizovano projektujemo sve vrste hidroizolacija i završnih radova u građevinarstvu. Spamil poseduje ekskluzivno zastupništvo za promet inostranih hidroizolacionih materijala.

Predstavništva: KIPAR, BUDIMPEŠTA, TORONTO, SINGAPUR, JOHANESBURG, MOSKVA, CIRIH

Gde se nalazimo

SPAMIL commerce – 11000 BEOGRAD, Ulica Mirča Aceva 20 – ZASTUPNIŠTVO
SPAMIL commerce – Marka Oreškovića 2. Beograd, radna jedinica
SPAMIL commerce – 11233 RALJA, SRBIJA, ulica Karađorđeva 10, proizvodni pogon, radna jedinica
SPAMIL commerce – 85334 STOLIV, Markov rt, CRNA GORA, predstavništvo, radna jedinca

Poštovani budući saradnici,

Naše građevinarstvo u svom daljem razvoju zahteva ozbiljnu analizu i savremene pristupe planiranju i gradnji. Preduzeće Spamil skromno doprinosi savremenom pristupu završnih radova u građevinarstvu, svojim izdanjima, knjigama i separatima o završnim radovima u građevinarstvu, koji će biti biseri biblioteke svakog graditelje, izvođača, projektanta i svih onih koji su vezani za neimarstvo. 

Investicioni troškovi za hidroizolaciju građevinskih objekata neznatni su u odnosu na celokupne investicije objekata i opremanje istih. Nije mudro u veoma je neumesno štedeti na hidroizolaciji. Naprotiv, preporučuje se da se hidroizolacija radije dimenzioniše sa većim stepenom sigurnosti, jer se time smanjuju troškovi za popravke, održavanje u eksploataciji, što u krajnjoj liniji znači povećanje rentabilnosti.

Zaštita objekta od vlage i vode je vrlo odgovoran, a ponegde i vrlo težak tehnički zadatak za projektante: preko onih koji primenjuju i onih koji grade, sve do onih koji rukovode građenjem i održavanjem, tokom eksploatacije objekta.

Hidroizolacija je važan faktor koji ima uticaj na vrednost i rentabilnost čitave investicije, a utiče i na ekomoski rezultat i aktivnost celokupnog pozitivnog bilansa, čemu svaki graditelj teži. Hidroizolacija uvek iziskuje samo najkvalitetniji materijal i najstručniji rad. Konstatujući naored navedeno, veoma je lako savesnog investitora i dobrog graditelja – izvođača uveriti u nužnost i svrsishodnost ozbiljnog pristupa problemu hidroizolacije objekta, od projektantskog rešenja pa do izvođenja. Kao što radimo statički proračun za objekat, koristimo armaturu, ali izrađujemo i detalje armature, njen raspored, da bi objekat konstruktino zadovoljio.

Svuda u svetu, osim kod nas na brdovitom Balkanu, uz glavni projekat za novi objekat ili za sanaciju postojećeg, radi se projekat za izvođenje hidroizolacije sa tehnologijom izrade, jer je hidroizolacija kao lonac: ako ima jednu rupu, ona curi, što u potpunosti degradira vrednost objekta.

Nazalost, kod nas na Balkanu, ne samo pekari, apotekari i mesari koji grade objekte (kao nestručna lica) nego i arhitekte i građevinski inženjeri u 90% slučajeva obraćaju pažnju samo na vizuelne efekte kod građenja. Bitno im je kakvi su parketi, kakav je enterijer i eksterijer, a ne obraćaju pažnju na hidroizolaciju, pa sav graditeljski i investicioni napor pada u vodu, jer je sanacija hidroizolacije desetostruko skuplja nego njena pravilna i kvalitetna izrada u startu, pri gradnji.

Zato kod nas 97% objekata ne odgovara svojoj nameni kada je u pitanju hidroizolaciija.

                                                                                                                   Spamil Beograd

Arhitekta B. Sc. Svetislav Mijin