Predmer i predračun hidroizolaterskih radova - page 1

strana broj:
1
PREDMER I PREDRAČUN
HIDROIZOLATERSKIH RADOVA
SANACIJA HIDROIZOLACIJE
POSTOJEDEG PODRUMA
SANACIJA NEGATIVNOG PRITISKA VODE
od 7. Bara u
PODRUMU
POSTOJEDI
podrumski zidovi i pod su od
BETONA, OPEKE I KAMENA
IZVOĐENJE KOMPLETNE KRUTE HIDROIZOLACIJE
PO SISTEMU
“TEXASPENETRATA” TP-4MS
koji penetriše u podlogu do dubine od 15cm
trpi pozitivne i negativne pritiske vode
PROCEDNE, PODZEMNE, VODE POD PRITISKOM I VLAGE
OBJEKAT: ……………………………………………………………………………………………………….
INVESTITOR: …………………………………………………………………………………………………..
1 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,...97
Powered by FlippingBook